Chương trình Roadshow Hyundai Vũ Hùng

Chương trình Roadshow Hyundai Vũ Hùng ra mắt xe tải 2t5 IZ65 Gold 2.5 tấn và 3.5 tấn hyundai 3t5, xe tải 2t4 IZ49, xe tải 8t hyundai 8 tấn HD120SL, xe tải Daewoo Prima, xe ben daewoo. Hệ thống...